Talenten

Hoe ontdek en herken je talenten?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Blij met mij academie

Een talent hebben, betekent niet dat je niets aan hoeft te doen. Je talent kan alleen tot bloei komen als je er tijd aanbesteed. Dus je zal moeten blijven oefenen en leren om het talent uit de verf te laten komen. Je talent is dan in ontwikkeling.

Talent in ontwikkeling – (Houkema & Kaput, 2011)

Kader voor ontwikkeling

Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO)

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en interesses van alle leerlingen, ook de zeer talentvolle, is onderstaand kader ontwikkeld met (denk)vaardigheden. Dit kader biedt een overzicht van vaardigheden, waaraan je doelgericht kunt werken om je verder te ontwikkelen.

Via deze link vind je een overzicht van (denk)vaardigheden en per vaardigheid meer informatie en doelen waar je aan zou kunnen werken om ze te ontwikkelen.

Kader voor ontwikkeling (Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013)